Πρόγραμμα ειδικής προετοιμασίας

  • Crash course για αρχάριους ενήλικες. Σε 3 χρόνια πτυχίο Lower
  • Πανελληνίων Εξετάσεων (Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας)
  • Business English
  • Δυνατότητα Ατομικών Μαθημάτων για όλα τα επίπεδα