ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

Περιοχή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΤΑΞΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ

Για τα online μαθήματα ο μαθητής διαθέτει

υπολογιστήtabletsmartphoneακουστικά